About

My name is Alicja Woźniak and I'm a Java Developer. I graduated from Computer Science at Warsaw University of Technology and I'm currently doing my master's degree. My long term career plan is technical project management and team management. Currently though I'm educating myself and doing pure programming. I specialize in web apps backend and mobile apps backend.

O mnie

Nazywam się Alicja Woźniak i jestem Java Developerem. Ukończyłam studia inżynierskie z Informatyki na Politechnice Warszawskiej i aktualnie zdobywam stopień magistra. W dalszej perspektywie interesuje mnie prowadzenie projektów od strony technicznej i zarządzanie zespołem. Aktualnie jednak zajmuję się edukacją i czystym programowaniem. Specjalizuję się w backendzie aplikacji webowych i mobilnych.

Basic Information
Podstawowe informacje
Email:
contact@alicjawozniak.com
Phone: Telefon:
+48 517 230 421
Address: Adres:
Warsaw 03-321, Poland
Warszawa 03-321, Polska
Language: Języki:
Polish, English
Polski, Angielski
Professional Skills
Umiejętności
Java
Maven
Spring
Tomcat
Hibernate
Linux
PostgreSQL
HTML
MySQL
JavaScript
REST
Git
Work Experience
Doświadczenie

March 2020 - Present

Marzec 2020 - Obecnie

Panek S.A.
Backend Developer / Architect

Java backend development and design - requirement analysis, designing solutions, system integration. Creating microservices architecture for a complex highly-available car rental system.

Tworzenie backendu w Javie i projektowanie architektury systemu - analiza wymagań, projektowanie rozwiązań, integracja systemów zewnętrznych. Tworzenie architektury mikroserwisowej dla rozbudowanego, wysoko dostępnego systemu wynajmu samochodów.

January 2016 - February 2020

Styczeń 2016 - Luty 2020

Silk Software House
Backend Developer

Web apps development and maintenance - requirement analysis, designing solutions, system integration. Some frontend elements - mainly for backend integration purposes.

Tworzenie i utrzymywanie aplikacji webowych - analiza wymagań, projektowanie rozwiązań, integracja systemów. Małe elementy frontendu - głównie w celu integracji z backendem.

Education
Wykształcenie

2019 - Present

2019 - Obecnie

Master's Degree
Studia drugiego stopnia
Computer Science

Warsaw University of Technology

In the process of getting the degree

Informatyka

Politechnika Warszawska

W trakcie zdobywania dyplomu

2014 - 2018

Bachelor's Degree
Studia pierwszego stopnia
Computer Science

Warsaw University of Technology

Graduated with Engineer Degree

Informatyka

Politechnika Warszawska

Ukończone studia z tytułem inżyniera

2014 - 2018

Secondary school
Szkoła średnia
High School

The 41st High School in Warsaw

Economy and Mathematics profiled class

Liceum Ogólnokształcące

XLI LO im. Joachima Lelewela w Warszawie

Ukończona klasa o profilu matematyczno-ekonomicznym

Contact Me
Kontakt
Feel free to contact me
Nie wahaj się ze mną skontaktować

Address

Warsaw 03-321
Poland

Phone

+48 517 230 421

Email

contact@alicjawozniak.com

Adres

Warszawa 03-321
Polska

Phone

+48 517 230 421

Email

contact@alicjawozniak.com